Market Closed

नेपाल ग्रामीण विकास बैङ्क : मैनबत्ती विश्लेषण( आइतवार, १४ चैत, २०७२)

27 Mar,2016
  • nepal_grameen_logo_3_27_2016_4_25_42.png

गत साता नेपाल ग्रामीण विकास बैङ्कको शेयरमूल्य बियरिश प्रवृत्तिमा देखियो । पहिलो दिन सेतो मारुबोजू आकृति निर्माण भएको छ र त्यसपछि २ दिन बनेको कालो मारुबोजु आकृतिले अप साइड ग्याप टु क्रश बियरिश ट्रेण्ड निर्माण गरेको छ । यसले शेयरमूल्य बियरिश प्रवृत्तिमा लागेको देखाउँछ । यसको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहन्छ । फलस्वरूप अन्तिम दिन पनि कालो मारुबोजु आकृति नै निर्माण भएको छ, अर्थात् शेयरमूल्य घटेको छ ।

Post Your Comment