Market Closed

नेपाल ग्रामिण विकासको साधारण सभा

18 May,2016
  • nepal__5_18_2016_3_10_45.jpg
 
जेठ ५, काठमाडौं । नेपाल ग्रामिण विकास बैङ्कको पहिलो साधारण सभा असार १० गते हुँदैछ । सो सभाको प्रयोजनको लागि २०७३ जेठ १४ गते देखि असार १० गते सम्म बैङ्कको शेयर दर्ता पुस्तिका बन्द रहनेछ ।
 

Post Your Comment